Jenever is een slechte boodschapper. Je stuurt hem naar je maag en hij gaat naar je hoofd.                                  (Joodse wijsheden)

 

Lees meer...

Spreuken

 

Een wijze eet om te leven, een dwaas leeft om te eten.

 

een man is pas écht getrouwd als hij ieder woord dat zijn vrouw niet zegt begrijpt.

 

Wie over de gebreken van anderen zwijgt kent zichzelf.

 

De geschiedenis leert dat de mens niets leert van de geschiedenis. 

 

Om goed te schijnen is de mens bereid tot alle kwaad.

 

Door horens te verlangen verloor de kameel zijn oren (Publius Syrus)

 

Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord.

 

Hoogmoed beleeft geen plezier aan het hebben van iets, maar alleen aan het hebben van meer dan een ander.(C.S.Lewis)

 

Wie zichzelf verliest in passie, verliest minder dan wie de passie verliest. (Alexandre Jardin) 

 

Wie zonder nederigheid deugden verzamelt, draagt stof naar de wind (Gregorius).

 

 VAKANTIE.

Zij die de zee oversteken, veranderen wel van klimaat, maar niet van ziel.(Horatius) 

 

Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een pessimist verliest de kans om te winnen (Inayat Khan)

 

Het hart kent zijn redenen, die de rede niet kent.  B.Pascal

 

Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken

 

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem nooit meer op zien gaan.

 

De mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

 

Er is geen enkel lichaamsdeel dat, als het gebroken is, zoveel pijn doet als het hart.

 

Bij rustig weer kan iedereen gemakkelijk stuurman zijn.

(Oosterse wijsheid)

 

De menswording van Christus toont de mens de grootte van zijn ellende door de grootheid van het geneesmiddel dat nodig was.

(B.Pascal)

 

Ik kan toch niet iedereen helpen, zegt menigeen die niemand helpt.

 

Praten zonder denken is als schieten zonder richten.

 

Je kunt betreuren dat rozen doorns hebben, òf je kunt je erover verheugen dat doorns rozen hebben

 

Als je de waarheid vertelt hoef je weinig te onthouden.

 

Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.

(PLATO)

 

Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart.

 

De aalmoes is slechts een teruggeven.

(Augustinus)

 

Wie alles voor zoete koek slikt, krijgt suikerziekte

(Okke Jager)

 

Hoe intelligenter je bent, hoe meer je te leren hebt.

(Don Herold)

 

"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd."

(Kierkegaard)

Er ontstaat geen harmonie als iedereen dezelfde noot zingt

 

Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord

 

Onze meest verborgen tranen zoeken nimmer onze ogen.

(K.Gibran)

 

Honderd mannen kunnen een huis bouwen, om een thuis te krijgen heb je een vrouw nodig.

(Oosterse wijsheid).

 

"Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt."

(Aristoteles)

 

"Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt."

(Albert Schweitzer)

 

"Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan."

(Bonhoeffer)

 

Wil je dat er goed over je geproken wordt? Doe het dan zelf niet.

(Blaise Pascal).

 

De dingen waarvan we houden, vertellen ons wie we zijn.

(Thomas van Aquino).

 

Wie rijk wil zijn moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.

(Plato).

 

"Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt."

(Augustinus).